CẦN TRỤC THỦY LỰC HYUNDAI HC-50


Một số đặc tính kỹ thuật xe cần trục thủy lực Hyundai HC 50 với những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản giúp bạn dễ dàng lựa chọn xe phù hợp.

Kết quả hình ảnh cho CẦN TRỤC THỦY LỰC HYUNDAI HC-50

VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe cẩu cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.

BẢNG ĐẶC TÍNH CẦN TRỤC THỦY LỰC HYUNDAI HC 50

Tầm vươn

(m)

Chân chống ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°

Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = phía sau và các bên

Chân chống đẩy ra một nửa – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°

Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm viêc = Phía sau và các bên

Chiều dài tay cần chính (m) Chiều dài tay cần chính (m)
10.6 17.7 24.8 31.9   39.0 10.6 17.7 24.8   31.9 39.0
2.7 50.00           40.00          
3.0 45.00 28.00 40.00 28.00
4.0 40.50 28.00 20.00 34.00 28.00 20.00
4.0 36.50 28.00 20.00 28.60 28.00 20.00
4.5 33.00 28.00 20.00 23.60 23.30 20.00 13.00
5.0 30.20 28.00 20.00 13.00 19.00 19.00 16.50 13.00
5.5 27.50 25.60 20.00 13.00 15.20 14.80 14.00 13.00
6.0 25.00 23.50 20.00 13.00 7.50 12.60 12.10 11.80 11.65
6.5 22.70 21.80 18.10 13.00 7.50 10.70 10.00 9.90 10.40 7.50
7.0 20.70 20.00 16.80 13.00 7.50 9.00 8.50 8.30 9.25 7.50
7.5 18.90 18.20 15.70 13.00 7.50 7.65 7.20 7.20 8.20 7.50
8.0 16.80 16.10 14.80 13.00 7.50 6.70 6.25 6.15 7.15 7.50
8.5 15.10 14.40 14.00 11.60 7.50 5.75 5.40 5.30 6.20 6.65
9.0   12.90 13.20 11.00 7.50   4.65 4.55 5.45 6.00
9.5 11.70 11.90 10.50 7.50 4.05 3.90 4.80 5.40
10.0 10.65 10.80 10.00 7.50 3.50 3.35 4.20 4.90
11.0 8.90 8.90 9.10 6.95 2.60 2.45 3.35 3.95
12.0 7.50 7.50 8.30 6.45 1.80 1.65 2.65 3.20
13.0 6.40 6.30 7.25 6.00 1.20 1.00 1.95 2.60
14.0 5.50 5.30 6.30 5.60     1.40 2.00
15.0 4.65 4.65 5.50 5.20 0.95 1.55
16.0   3.90 4.75 4.80   1.15
18.0 2.70 3.60 4.05  
20.0 1.90 2.70 3.30
22.0 1.20 2.00 2.60
24.0   1.45 2.00
26.0 0.95 1.50
27.0 0.75 1.25
28.0   1.05
30.0 0.70
31.0 0.55
 

A

 

 

 

B

Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°

Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = Phía sau và các bên

Chân chống đẩy ra một nửa – Có sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm việc = 360°

Chân chống đẩy ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Phạm vi làm viêc = Phía sau và các bên

Tay cần phụ = 9m Tay cần phụ = 15m Tay cần phụ = 9m Tay cần phụ = 15m
25° 45° 25° 45° 25° 45° 25° 45°
80° 3.50 2.20 1.20 2.50 1.20 0.60 3.50 2.20 1.20 2.50 1.20 0.60
79° 3.50 2.20 1.20 2.50 1.20 0.60 3.50 2.20 1.20 2.50 1.20 0.60
78° 3.50 2.20 1.20 2.50 1.20 0.60 3.50 2.20 1.20 2.50 1.20 0.60
77° 3.32 2.14 1.19 2.35 1.17 0.59 3.05 2.14 1.19 2.35 1.17 0.59
76° 3.13 2.08 1.18 2.22 1.14 0.59 2.61 2.08 1.18 2.10 1.14 0.59
75° 2.97 2.02 1.17 2.10 1.12 0.58 2.20 1.74 1.17 1.79 1.12 0.58
74° 2.82 1.96 1.16 1.98 1.09 0.58 1.86 1.47 1.16 1.50 1.09 0.58
72° 2.55 1.85 1.13 1.80 1.04 0.57 1.52 1.24 1.07 1.24 0.91 0.7
70° 2.33 1.74 1.11 1.64 1.00 0.56 1.26 1.02 0.88 1.02 0.75 0.57
68° 2.15 1.64 1.09 1.50 0.95 0.54 1.02 0.81 0.70 0.81 0.60 0.48
66° 1.99 1.54 1.07 1.38 0.91 0.53 0.80 0.63 0.53 0.62 0.45 0.34
64° 1.84 1.44 1.04 1.27 0.87 0.52 0.60 0.46 0.38 0.45 0.31  
62° 1.72 1.35 1.02 1.18 0.83 0.51 0.40 0.30   0.30  
60° 1.41 1.23 1.00 1.08 0.80 0.50 A = Góc lắp tay cần phụ

B = Góc nâng cần chính

58° 1.13 0.99 0.98 0.96 0.72 0.49
57° 1.00 0.88 0.87 0.86 0.64 0.48
56° 0.91 0.78 0.77 0.76 0.57 0.48
55° 0.80 0.68 0.66 0.67 0.50 0.47
54° 0.71 0.58 0.56 0.58 0.43 0.43
53° 0.61 0.50 0.46 0.50 0.36 0.36
52° 0.54 0.41 0.37 0.42 0.29 0.29

Related Post