XE CẦN TRỤC THỦY KATO NK 300E-V


Bảng đặc tính tải trọng xe cần trục thủy lực Kato NK 300E-V và một số thông số kỹ thuật.

Kết quả hình ảnh cho XE CẦN TRỤC THỦY KATO NK 300E-V

VanTaiVang có xe tải chạy dọc tuyến Bắc – Nam và đi các tỉnh thành trên toàn quốc.
VanTaiVang có xe nâng cho thuê theo tháng đáp ứng yêu cầu của Quý Khách.
Hotline: 046.295.4499 – 0916.386.889 – 0905.386.889 – 0936.385.455

XE CẦN TRỤC THỦY KATO NK 300E-V

BẢNG ĐẶC TÍNH TẢI TRỌNG NÂNG

* Lưu ý: Chân chống trước – Tùy chọn

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Tấn

Chân chống ra hoàn toàn – Có sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°

Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay các bên và phía sau

Tầm vươn

(m)

Cần chính

(10.5m)

Cần chính

(14.2m)

Cần chính

(18.0m)

Cần chính

(21.7m)

Cần chính

(25.5m)

Cần chính

(29.2m)

Cần chính

(33.0m)

2.5 30.00 20.00 16.00        
3.0 30.00 20.00 16.00        
3.5 25.40 20.00 16.00 12.00      
4.0 22.90 20.00 16.00 12.00 11.50    
4.5 21.00 20.00 16.00 12.00 11.50    
5.0 19.40 18.40 16.00 12.00 11.50 9.00  
6.0 16.20 15.30 13.70 11.00 11.50 9.00 7.00
7.0 13.70 12.65 11.95 10.20 10.00 9.00 7.00
8.0 11.15 10.65 10.55 9.65 8.90 8.20 7.00
8.5 10.25 9.70 9.65 9.20 8.45 7.80 6.60
9.0   8.30 8.80 7.65 8.05 7.45 6.25
10.0   7.30 7.15 5.40 7.30 6.75 5.70
12.0   5.10 4.95 5.05 5.65 5.65 4.80
12.5   4.70 4.55 4.65 5.25 5.45 4.55
13.0     4.20 4.00 4.90 5.05 4.45
14.0     3.55 2.95 4.25 4.40 4.10
16.0     2.55 2.20 3.20 3.40 3.50
18.0       1.65 2.45 2.65 2.80
20.0         1.85 2.05 2.20
22.0         1.40 1.60 1.70
24.0           1.20 1.35
26.0           0.90 1.00
27.5           0.70 0.85
29.0             0.65
31.0             0.45
Móc tiêu chuẩn For 30 tons
Trọng lượng móc 300 Kg
Nhánh dây 10 8 4
Góc tới hạn

                                                                                                        Đơn vị tính: Tấn

Chân chống ra một nửa – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay = 360°

Chân chống ra hoàn toàn – Không sử dụng chân chống trước – Góc quay các bên và phía trước

Tầm vươn

(m)

Cần chính

(10.5m)

Cần chính

(14.2m)

Cần chính

(18.0m)

Cần chính

(21.7m)

Cần chính

(25.5m)

Cần chính

(29.2m)

Cần chính

(33.0m)

2.5 25.00 20.00 16.00        
3.0 25.00 20.00 16.00        
3.5 25.00 20.00 16.00 12.00      
4.0 22.90 20.00 16.00 12.00 11.50    
4.5 17.35 16.20 16.00 12.00 11.50    
5.0 14.00 13.60 13.45 12.00 11.50 9.00  
5.5 11.60 11.40 11.20 12.00 11.50 9.00  
6.0 10.00 9.80 9.60 10.20 10.10 9.00 7.00
6.5 8.50 8.50 8.15 8.95 9.10 9.00 7.00
7.0 7.55 7.25 7.15 7.80 8.10 8.30 7.00
7.5 6.50 6.40 6.20 6.85 7.25 7.35 7.00
8.5 5.00 4.95 4.85 5.40 5.75 5.85 5.80
9.0   4.35 4.30 4.80 5.10 5.25 8.30
10.0   3.45 3.35 3.85 4.10 4.30 4.40
12.0   2.10 1.95 2.45 2.70 2.90 3.50
12.5   1.70 1.70 2.15 2.40 2.65 2.80
13.0     1.40 1.90 2.15 2.40 2.55
14.0     0.95 1.40 1.70 1.95 2.10
15.0     0.55 1.05 1.30 1.55 1.75
16.0       0.70 1.00 1.20 1.40
17.0       0.40 0.70 0.95 1.10
18.0         0.45 0.70 0.85
19.0           0.45 0.60
20.0             0.40
Móc tiêu chuẩn For 30 tons
Trọng lượng móc 300 Kg
Nhánh dây 10 8 4
Góc tới hạn       25° 36° 42° 47°

Related Post